Solceller til

Privatmarkedet

Solenergi er nøkkelen til bærekraftig fremgang. Selv om det er en kostbar investering, er den lønnsom for fremtiden.

Finansier din egen solenergi

Et solenergisystem har en forventet levetid på 25–40 år, slik at du kan nyte fordelene i lang tid. 

På Sør- og Østlandet kan du finansiere ditt eget solenergisystem på bare 8–15 år. Dette reduserer din avhengighet av konvensjonell strøm og gir betydelige besparelser på strømregningen. 

Tilbakebetalingstiden forventes å bli kortere i fremtiden grunnet økt effektivitet og lavere priser på solceller de siste årene.

Hva koster det?

Det er stor variasjon i prisene for solcellepanel, men for vanlige hustak befinner vi oss oftest i skiktet mellom 40 000 – 250 000 kroner. 

Prisen øker i takt med hvor mange paneler du kjøper; større anlegg, til gårdsbruk eller boligblokker, koster mer, mens mindre anlegg til for eksempel hytter vil være billigere.

Prisen for ditt anlegg vil også avhenge av solcelletypen du velger. I Norge velges vanligvis enten solcellepaneler eller solcelletakstein. I Solios har vi solide partnere uansett hvilket valg du lander på.

 

Paneler

Solcellepaneler kan plasseres utenpå eksisterende takstein, men hvis oppussing eller takbytte er nødvendig, bør det gjøres før installasjon av panelene.

Takstein

Ved valg av solcelletakstein kan du kombinere takskift og installasjon av panelene. Dette kan være mer kostnadseffektivt enn å gjøre det som to separate prosjekter.

Her kan du få en pekepinn på hvor mye solcelle-panelene kan koste: 

Antall paneler: 32

Pris per panel, inkludert installasjon: kr. 5 350,-

Forventet produksjon: 10 000 kWh pr år

Pris for 32 panel, inkludert montering og tilkobling: kr. 171 200,-

Støtte fra Enova: kr. 23 750,-

= Du betaler kr. 147 450,- for ditt solcelleanlegg*

For å beregne hvor mye du sparer på strøm hvert år, kan du finne strømprisen og gange den med antall kWh du produserer med solcelleanlegget:

10 000 kWh x kr. 1,4  i strømpris
= kr. 14 000,- i besparelse per år*

Du kan dele kostnaden på den årlige besparelsen for å se hvor lang tid det tar før anlegget betaler for seg selv:

kr. 147 450,- i investering / kr. 14 000,- i årlig besparelse 
= 10,5 år*

Holder solcellepanelene i 30 år, vil du produsere gratis strøm i 19,5 år!

Du sparer: kr. 14 000,- x 19,5 år
= kr. 273 000,- *

*Med dagens kWt priser og kroneverdi.

Lagring av strøm

En viktig del av å utnytte solenergi til det fulle er lagring av strømmen man produserer gjennom anlegget. Solios forstår betydningen av å maksimere utnyttelsen av den genererte solenergien og tilbyr derfor også lagringsløsninger som kan sikre at overskuddsstrømmen blir lagret og brukt når det er behov for det.

Med batterilagringssystemer kan du lagre den overskytende strømmen i solrike perioder og bruke den når solen ikke er tilgjengelig, for eksempel om natten eller på overskyede dager. Dette gir deg en uavhengighet fra nettstrøm og gir større fleksibilitet og kontroll over din egen energiforsyning.

Økende strømpriser betyr større besparelse

Det er ikke nødvendigvis like enkelt som i priseksempelet over. Strømprisene vil øke i løpet av anleggets levetid, noe som betyr at besparelsen vil bli større.

Statnett forutser for eksempel at strømprisene stiger med omtrent 4 % hvert år.
Strømregning i 2023: 28 360 kr
Strømregning i 2050: 65 000 kr

Vokser prisen gradvis over tid, kan vi si at gjennomsnittet på strømregningen vil ligge på om lag 46 600 kroner. Trekker vi fra besparelsen fra solcellepanelet, vil du spare cirka 8800 kroner i året.

Hva er fordelene med solceller?

Spar penger

Med riktig anlegg kan du være nærmest selvforsynt med strøm nesten hele året. Ingen nettleie på egenprodusert strøm, og overskuddsstrøm kan selges.

Økt boligverdi

Gled deg til mange år med lavere strømutgifter, som vil frigjøre midler til å betale ned på boliglånet. Dette kan igjen bidra til økt boligverdi.

Grønt energimarked

Norge bidrar til det europeiske energimarkedet, og økende produksjon av fornybar energi reduserer behovet for fossil energi i Europa.

Få støtte

Enova og enkelte kommuner gir støtte til installasjon, med mål om å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak.

Lang levetid

Solcelleprodusenter tilbyr vanligvis 25 års garanti, men moderne solceller kan vare lenger enn som så - i enkelte tilfeller helt opptil 60 år!

Norske solforhold

Kombinasjonen av mye sol om sommeren og lave temperaturer reduserer energitap og maksimerer utnyttelsen av soltiden.

Ulemper knyttet til solceller

Investeringskostnad

Solceller er en kostbar investering. Heldigvis tilbyr staten støtte. Samtidig samarbeider flere aktører på markedet med banker for å tilby gunstige grønne lån.

Boligens plassering

Solcelleteknologien har forbedret seg, men gode solforhold er fortsatt avgjørende. Bor du i en undersolt dal, er det kanskje andre miljøtiltak du bør prioritere over solceller.

Estetikk

Moderne solcellepanel blir stadig mer estetiske, og kan legges direkte på taket uten synlige konstruksjoner. Solcelletakstein, som ligner vanlige takstein, er et populært alternativ.

Støtte fra Enova

Fra 1. oktober 2023 gir Enova opptil 32 500 kroner i solcellestøtte, inkludert 7 500 kroner i grunntilskudd og 1 250 kroner per kW produksjonskapasitet (maksimalt 15 kW).

Ytterligere støtte kan oppnås ved å kombinere solcelleanlegg med andre energitiltak. Vær oppmerksom på at søknad om støtte bare kan gjøres etter at anlegget er installert, og det er visse krav til anlegg og dokumentasjonen.

Støtten kan bare mottas fra én offentlig instans, og for én bolig bare én gang – selv om anlegget deles med en nabo.

Videre finnes det visse krav om at solcelleanlegget må:

  • Være installert nytt i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge

  • Være kjøpt de siste 20 mnd.

  • Være installert av fagfolk med autorisasjon

  • Ha dokumentert kostnader i samsvar med norske lover og forskrifter

  • Være tilknyttet strømnettet gjennom en plusskundeavtale

Kontakt oss for tilbud

Vi ser frem til å hjelpe deg med å utnytte solenergiens potensial og ta et stort skritt mot en mer bærekraftig fremtid.